Menu
Sale

Paracetamol met codeïne

Categorie:

* Oorspronkelijke prijs was: € 52,49.Huidige prijs is: € 48,50.

* Prijs is inclusief de kosten van het online arts consult.

Bestel nu »

Waarvoor wordt paracetamol met codeïne gebruikt?

Paracetamol met codeïne is vooral vooral geschikt voor een korte termijn behandeling, ongeveer 3 dagen, van acute, niet al te hevige pijn zoals keelpijn, migraine, tandpijn, beginnende griep, spierpijnen, reumatische pijnen, rugpijn en neuropathie bij volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar.

Hoe werkt het

Paracetamol is een pijnstillend geneesmiddel verlicht de pijn door in het ruggenmerg en de hersenen de productie van van prostaglandine af te remmen. Prostaglandine is een stof die stimuleert de zenuwuiteinden waardoor pijn ontstaat. Door ze te verminderen zal onze pijngrens verhogen. Hoewel de oorzaak blijft hebben we minder pijn. Codeïne is een iets sterkere pijnstiller bekend als een opiumderivaat.

Dit soort pijnstillers werken door het nabootsen van de werking van natuurlijke pijnstillende stoffen zoals endorfine, die door het lichaam zelf worden aangemaakt. Codeïne werkt op dezelfde opiaatreceptoren als natuurlijke endorfine en blokkeert de transmissie van pijnsignalen die door de zenuwen naar de hersenen gaan. Dit betekent ook dat, hoewel pijnoorzaak niet verdwijnt, we ook door de codeïne minder pijn gaan ervaren. Door te combinatie van paracetamol met codeïne is het middel efficiënt bij het verlichten van niet al te hevige pijnen.

Hoe kan ik het medicijn nemen?

Paracetamol met codeïne bestaat meestal in dosissen van 500 mg tot 1 gram, zowel in capsules als in oplosbare tabletten. De oplosbare tabletten worden opgelost in een glas water en werken gedurende 4 tot 6 uur om te pijn te verlichten. Er mogen niet meer dan acht tabletten per 24 uur genomen worden. Neem het bij aanhoudende pijn vanaf de vierde dag contact met uw arts voor overleg.d Het regelmatig langer nemen van codeïne kan leiden tot verslaving en ontwenningsverschijnselen zoals angstgevoelens, onrust en geprikkeldheid bij het stoppen.

Wat moet u weten voordat u het medicijn neemt

Codeïne kan slaperigheid veroorzaken. Dit is niet bij iedereen het geval maar al u ondervindt dat u zich slaperig of duizelig voelt mag u niet met de auto rijden of machines bedienen. Het drinken van alcohol versterkt deze nevenwerking van het pijnstillend middel. Het verschil in reactie op dit medicijn heeft te maken met de manier waarop het lichaam de codeïne verwerkt. Bij sommige mensen veroorzaakt het niet alleen slaperigheid maar ook soms een langzame, oppervlakkige ademhaling, gebrek aan eetlust, constipatie, misselijkheid en braken. Als u een van deze verschijnselen uitdrukkelijk opmerkt moet u stoppen en uw arts of apotheker raadplegen. Zij zullen samen met u naar een ander middel zoeken om uw pijn te verlichten.

Nevenwerkingen bij langdurige inname of overdosis

Een overdosis paracetamol is gevaarlijk en kan ernstige schade veroorzaken aan vitale organen zoals de nieren en de lever. U mag nooit de aanbevolen dosis overschrijden. Bij toevallige overdosis moet u ook een arts raadplegen vanwege het risico op leverschade.

Wie mag het zeker niet nemen

 • Mensen met een zeer langzame, oppervlakkige ademhaling (respiratoire depressie), mensen met een astma-aanval en mensen met chronische obstructieve longziekte;
 • Patiënten met een of met een risico op het krijgen van een verstopping in de darm (paralytische ileus);
 • Mensen met een hoofdletsel of een verhoogde druk in de schedel (intracraniële druk);
 • Patiënten die zijn bedwelmd door alcohol of drugs;
 • Vrouwen die borstvoeding geven;
 • Kinderen onder de 12 jaar;
 • Meer informatie vindt u op de pagina van de online doktersdienst.

Wie moet medisch advies inwinnen alvorens paracetamol met codeïne in te nemen

 • Mensen met een nier- of leverproblemen;
 • Oudere mensen;
 • Mensen met longproblemen, zoals astma;
 • Mensen met een galwegaandoeningen, bijvoorbeeld galstenen of recente operatie aan de galwegen;
 • Patiënten met een acute abdominale aandoeningen zoals appendicitis;
 • Patiënten die onlangs een operatie aan de maag, darmen of urinewegen ondergaan hebben;
 • Mensen die vlug last hebben van constipatie;

Kunt u paracetamol met codeïne als u zwanger bent of na de bevalling

Vraag medisch advies aan uw arts of verloskundige voordat u het middel inneemt. Het moet zeker vermeden worden in de late stadia van de zwangerschap, tenzij het van essentieel belangrijk geacht wordt door de dokter en het voordeel voor de moeder groter is dan het mogelijke risico voor de baby. Uit onderzoek is gebleken dat vrouwen die tijdens de laatste drie maanden van hun zwangerschap regelmatig codeïne nemen een baby kunnen krijgen met ontwenningsverschijnselen na de geboorte. Zo kunnen er ademhalingsmoeilijkheden optreden.

Als u borstvoeding geeft mag u geen paracetamol met codeïne nemen omdat de codeïne snel wordt opgenomen in de moedermelk. De opgenomen dosis in de moedermelk zal waarschijnlijk heel klein zijn, maar is persoonsgebonden. Omdat het onmogelijk te voorspellen bij welke vrouwen de codeïne meer wordt opgenomen is het aanbevolen om het niet te nemen tijdens deze periode. Mogelijke bijwerkingen voor de baby kunnen slaperigheid zijn, moeite met het geven van borstvoeding, braken, ademhalingsmoeilijkheden en slapte.

Kunt u het nemen met andere geneesmiddelen

Als u eventueel andere geneesmiddelen neemt, inclusief die zonder voorschrift en kruidenpreparaten, is het belangrijk om contact op te nemen met uw apotheker of arts voordat u paracetamol met codeïne neemt, zodat u weet of de combinatie van de middelen, samen met codeïne en paracetamol, veilig is.

Bestel nu »

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Be the first to review “Paracetamol met codeïne”